Předhled poskytovaných služeb v rámci hlídání objektu bezpečnostní službou 

 

Celková ochrana

Běžná ochrana

Základní ochrana

bezplatný výjezd AZS** anonene
bezplatná zvýšená kontrola objektu (patrola) v době dovolené nebo přerušení provozu anonene
bezplatné testování výjezdu AZS** každých 12 měsíců anonene
bezplatný výjezd AZS** při havárii vody, plynu, výpadku el. proudu atd. anonene
námatková kontrola AZS** vnější bezpečnosti objektu anonene
zvýšené pojištění škody do výše 5 mil. Kč v případě selhání nebo překonání alarmu anonene
kontrola AZS** vnitřních prostorů objektu při poplachu anoanone
upozornění na vstup či pobyt zaměstnance mimo určenou dobu anoanone
výjezd AZS** pro otevření zabouchnutých dveří anoanone
dovezení náhradních klíčů od vozu v rámci ČR anoanone
asistence tísňové linky při ztrátě platební karty anoanone
upozornění na vypnutý alarm, pokud není v objektu zaznamenán pohyb déle než 1 den anoanone
v tísni přivolání AZS** tichým tísňovým signálem anoanoano
odvolání výjezdu AZS** pokud byl vyvolán nedopatřením anoanoano
trvalé monitorování funkčnosti alarmu BC anoanoano
zasílání SMS o příchodu a odchodů zaměstnanců anoanoano
okamžité informování kontaktní osoby při poplachu anoanoano
rozšíření záruky na 7 let bezplatných oprav alarmu v servisním středisku Jablotronu anoanoano
informace o nezapnutém alarmu v definované době anoanoano
přístup do Internetové samoobsluhy umožnující dálkovou kontrolu alarmu a jeho ovládání anoanoano
komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v alarmu anoanoano
výjezd AZS** při poplachu nebo vyžádání anoanoano

Kontakt

BRISK TRADING, s.r.o.
Botanická 602 00 Brno
+420 603 864 286
+420 545 242 800